STC | Osijek | Aktualno | Specijalizirani trgovački centar | Trgovina | Hrvatska

STC | Osijek | Specijalizirani trgovački centar STC | Osijek | Specijalizirani trgovački centar STC | Osijek | Specijalizirani trgovački centar STC | Osijek | Specijalizirani trgovački centar STC | Osijek | Specijalizirani trgovački centar STC | Osijek | Specijalizirani trgovački centar
  • STC | Osijek | Specijalizirani trgovački centar
  • STC | Osijek | Specijalizirani trgovački centar
  • STC | Osijek | Specijalizirani trgovački centar
  • STC | Osijek | Specijalizirani trgovački centar
  • STC | Osijek | Specijalizirani trgovački centar
  • STC | Osijek | Specijalizirani trgovački centar

STC | Osijek | Specijalizirani trgovački centar  STC | Osijek | Specijalizirani trgovački centar STC | Osijek | Specijalizirani trgovački centar  STC | Osijek | Specijalizirani trgovački centar  STC | Osijek | Specijalizirani trgovački centar  STC | Osijek | Specijalizirani trgovački centar  STC | Osijek | Specijalizirani trgovački centar  STC | Osijek | Specijalizirani trgovački centar  STC | Osijek | Specijalizirani trgovački centar  STC | Osijek | Specijalizirani trgovački centar  STC | Osijek | Specijalizirani trgovački centar  STC | Osijek | Specijalizirani trgovački centar 

Objava dobitnika s izvlačenja nagradne igre
"Osvoji kuhinju Gorenje"

21.09. tročlana komisija nazočila je nagradnom izvlačenju koje je nakon zabavnog programa obavio naš renomirani kuhar Almo Čatlak. Sretna Dobitnica Kuhinje Gorenje u nagradnoj igri STC-a Osijek "Osvoji kuhinju Gorenje" je gospođa Dragica Ivanić Biševska 2 Osijek.

Čestitamo sretnoj dobitnici!
STC Osijek


STC | Osijek | Specijalizirani trgovački centar

Pravila nagradne igre

Temeljem članka 69. Zakona o igarama na sreću (Narodne novine 87/09) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 8/10), a uz suglasnost Ministarstva financija (Kl. UP/I- 460-02/13-01/673, Ur. Broj 513-07-21-07/13-2) AM PS Alpha Nekretnine d.o.o., Zagrebačka avenija 100a/2, MB 2136414, OIB 97927157791, donosi sljedeća:

Pravila nagradne igre „Osvojite kuhinju Gorenje!“

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom „Osvojite kuhinju Gorenje!“ je AM PS Alpha Nekretnine d.o.o. iz Zagreba, Zagrebačka avenija 100a/2, MB 2136414, OIB 97927157791.

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Specijaliziranog Trgovačkog Centra Osijek (STC Osijek) u Osijeku na ulici Josipa Reihl Kira 36 i njegovih zakupnika.

Članak 2.

Nagradna igra održava se u svim zakupnim lokalima/trgovinama koje su u sklopu STC Osijek u razdoblju od 02.09.2013. do 21.09.2013. i ima samo jedno kolo.

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija biti će objavljeni na internet stranici Priređivača (www.stc-osijek.hr) najkasnije 02.09.2013..

Članak 4.

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe koje u razdoblju od 02.09.2013. do 21.09.2013. u bilo kojem zakupnom lokalu/trgovini koji je u sklopu STC Osijek ostvare kupnju tj. račun neovisno o njegovoj vrijednosti. Kupac će uz ostvareni račun dobiti na blagajni kupon za nagradnu igru. Na kupon je potrebno upisati slijedeće podatke: Ime i prezima, adresu i telefon, mjesto izdavanje računa tj. zakupni lokal/trgovina i broj računa. Ispunjeni kupon treba ubaciti u određenu kutiju za kupone nagradne igre koja će biti postavljena u STC Osijek. Kao dokaz za ostvarenu kupnju potrebno je da kupac do izvlačenja nagrade osobno čuva račun s kojim sudjeluje u nagradnoj igri, te isti pokaže nakon izvlačenja svoga kupona.

Članak 5.

Svaki sudionik u kutiju za kupone nagradne igre može ubaciti neograničen broj ispunjenih kupona.

Članak 6.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji.

Članak 7.

Fond nagrade sastoji se od:
Kuhinja – Gorenje vrijednost 18.000 kuna.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 18.000 kuna.
Nagrada nije zamjenjiva za novac.

Članak 8.

Javno izvlačenje nagrade održat će se u STC Osijek na adresi Josipa Reihl Kira 36 u Osijeku, 21.09.2013. s početkom u 17 sati. Nagrada će biti izvučena između svih pristiglih kupona. U slučaju da izvučeni kupon nesadrži sve podatke iz članka 4. i ovih pravila, biti će izvučen drugi kupon.

Ispravnost izvlačenja nadgleda tročlana komisija koju imenuje priređivač. Nakon završenog izvlačenja Komisija će sačiniti Zapisnik.

Članak 9.

Ime dobitnika biti će objavljeno na internet stranici Priređivača (www.stc-osijek.hr) u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja. Dobitnik nagrade biti će pismeno obaviješten o dobivenoj nagradi.

Članak 10.

Dobitnik svoju nagradu može podići u Gorenje Studio Josipa Reihl Kira 36, Osijek u roku od 30 dana od objavljivanja rezultata na internet stranici Priređivača (www.stc-osijek.hr), uz predočenje osobne iskaznice.

Članak 11.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 12.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obavješteni putem internet stranice Priređivača (www.stc-osijek.hr).

Članak 13.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i budu objavljena na internet stranici Priređivača (www.stc-osijek.hr).

Članak 14.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 15.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.