STC | Osijek | Kontakt | Specijalizirani trgovački centar | Trgovina | Hrvatska

  • STC | Osijek | Specijalizirani trgovački centar
  • STC | Osijek | Specijalizirani trgovački centar
  • STC | Osijek | Specijalizirani trgovački centar
  • STC | Osijek | Specijalizirani trgovački centar
  • STC | Osijek | Specijalizirani trgovački centar
  • STC | Osijek | Specijalizirani trgovački centar

STC | Osijek | Specijalizirani trgovački centar  STC | Osijek | Specijalizirani trgovački centar STC | Osijek | Specijalizirani trgovački centar  STC | Osijek | Specijalizirani trgovački centar  STC | Osijek | Specijalizirani trgovački centar  STC | Osijek | Specijalizirani trgovački centar  STC | Osijek | Specijalizirani trgovački centar  STC | Osijek | Specijalizirani trgovački centar  STC | Osijek | Specijalizirani trgovački centar  STC | Osijek | Specijalizirani trgovački centar  STC | Osijek | Specijalizirani trgovački centar  STC | Osijek | Specijalizirani trgovački centar 

 Kontaktirajte nas

Kontakt Info

Najam
MID Bau Nekretnine d.o.o.
Zagrebačka Avenija 100a/2
10090 Zagreb
Hrvatska

Objekt STC Osijek
Voditelj centra TOMISLAV PRIMORAC
E-mail: tomislav.primorac@samsic-see.com

Tel: 00 385 (0)1 20 41 256
Fax: 00 385 (0)1 20 41 290
E-mail: office@mid-bau.hr